Disse vilkårene må kunden ha lest og godtatt før kjøp kan gjennomføres i nettbutikken. De er også gyldige ved muntlig eller skriftlig timeavtale.

Enkeltstående timer og klippekort på 2, 5 og 10 timer

Alle bestillinger er personlige, og kjøp fra én kundekonto må kun benyttes av én og samme person. Hvert enkelt kjøp er bindende.

For å benytte rabattordningene må verdikuponger à 2, 5, eller 10 stk kjøpes samlet. Enkeltstående kjøp av timer kan ikke legges sammen for å oppnå rabatt. 2-timers-kortene er eksklusivt tilgjengelige for nye kunder og kan ikke kjøpes mer enn én gang.

Stemmespesialisten holder orden på antall brukte timer og gir beskjed når siste forhåndsbetalte time er brukt. Det er derimot kundens eget ansvar å sørge for at timene bookes innen tolv måneder fra betalingsdato. Ubenyttede timer er ikke refunderbare.

Avbestilling og flytting av tid

Etter gjennomført kjøp er det ikke lenger mulig å avbestille. Det er 24 timers frist for flytting av avtaler, og det er elevens ansvar å møte i rett tid.

Umiddelbart etter å ha booket inn timene i kalenderen, vil kunden motta mail med bekreftelse på timeavtale. I tillegg sendes det ut påminnelse 48 timer før avtalens starttid. Om timen ikke ombookes innen fristen, vil avtalen bli regnet som brukt og pengene gå tapt.

Ved uteblivelse til avtale som skal betales ved oppmøte, vil kunden motta epost-faktura for uteblitt time.

Abonnementsavtale

Kunden forplikter seg til å komme til fastsatt tid enten hver eller annenhver uke, med mulighet for å flytte inntil tre timer per seks måneder. Det skal gis skriftlig beskjed på mail eller SMS innen én uke før planlagt fravær.

Abonnementstimer betales etter avtale, via ett av flere alternativ: betaling etter hver time, månedlig forskuddsbetaling, eller forskuddsvis overføring av totalbeløpet. Alle betalingsalternativer er tilgjengelige valg: PayPal, Vipps eller kortautomat.

Oppsigelse av abonnement skjer skriftlig, innen en måned fra siste planlagte time. Abonnementet løper til oppsigelse er levert.

Rettigheter og plikter på sang/Timani-timer

Stemmespesialisten forplikter seg til å forberede øvelser og repertoar spesielt tilpasset hver enkelt kunde. Kunden velger selv hva tiden som er kjøpt, skal brukes til, men Berglund har et overordnet ansvar for å velge ut og anbefale metoder tilpasset kundens mål og interesser.

Kunden må selv kjøpe/printe eller finne/kopiere og ta vare på notene fra time til time. I noen tilfeller kan Berglund sende ut noter på mail, dette er en inkludert tjeneste. Noter i PDF, på iPad eller papir må tas med på hver time.

Det er ingen øvingskrav for å være kunde hos Stemmespesialisten. Det garanteres heller ikke for ønsket resultatoppnåelse på en bestemt tid.

Rettigheter og plikter på massasje/coachingtimer

Kunden har det hele og fulle ansvar for å opplyse om sykdommer, plager og/eller smerter, både i forkant, under og etter behandling. Stemmespesialisten plikter å ta hensyn og tilpasse hver behandling etter den informasjonen som kunden oppgir, og kan ikke lastes for uønskede bivirkninger om kunden har oppgitt mangelfull informasjon.

Opptak og deling

Kunden har anledning til å ta opp sangtimen på mp3-opptaker, iPhone eller tilsvarende, til hjelp for øving på egen hånd. Opptaksutstyr må kunden besørge selv.

Kunden har IKKE mulighet til å dele opptak av undervisning fra egen eller andres time. Alle opptak er kun for personlig bruk. Blir det oppdaget at opptak fra timer deles via internett eller ikke-klienters multimedia-maskiner, vil strafferettslige tiltak vurderes.