Disse vilkårene trer i kraft fra første gjennomførte kjøp. Det er kundens og/eller foresattes plikt å sette seg inn i praktiske anliggender før de går inn i samarbeid med Stemmespesialisten.

Kjøpsavtale enkeltstående timer

Alle bestillinger er personlige, og kjøp fra én kundekonto må kun benyttes av én person. Hvert enkelt kjøp er bindende, og bestillingen kan ikke kanselleres etter betaling.

For å benytte rabattordningene, må verdikuponger à 5, 10 eller 15 stk kjøpes samlet. Enkeltstående kjøp av timer kan ikke legges sammen for å oppnå rabatt.

Den personlige kundekontoen (under overskriften Min Konto) hos Stemmespesialisten.no holder orden på hvor mange bestilte timer du har benyttet, og hvor mange som gjenstår. Det er kundens eget ansvar å sørge for at timene bookes innen seks måneder fra betalingsdato. Ubenyttede timer er ikke refunderbare.

Det er 24 timers frist for flytting av avtaler, og det er elevens ansvar å møte i rett tid. Umiddelbart etter å ha booket inn timene i kalenderen, vil kunden motta mail med bekreftelse på timeavtale. I tillegg sendes det ut påminnelse 48 timer før avtalens starttid. Om timen ikke ombookes innen fristen, vil avtalen bli regnet som brukt og pengene gå tapt.

Kjøpsavtale kurs

Kurspåmelding gjøres bindende ved betaling. Man er ikke påmeldt kurset før kursavgiften er betalt, og der er ingen refusjon etter betaling.

All undervisning, inkludert romleie, instrumentleie, notemateriell på PDF, øvingsfiler, anledning for lydopptak og konsertdeltagelse er inkludert i prisen.

Ekstra betaling for eksterne ressurser kan bli aktuelt (eks. tid med akkompagnatør, koreograf, scenograf etc). Dette skal det informeres om i god tid, og kursdeltageren skal ha mulighet til å takke nei til ekstratilbudene.

Deltagerne får anledning til å delta på samtlige øvinger/fellesundervisningstimer, med oppmøteplikt til et minimumsantall i forkant av konsert (der det er aktuelt). Det er deltagernes plikt å holde seg oppdatert på tider og eventuelle endringer, enten via nettsiden, Facebook-siden for gruppa, eller kontakt med andre deltagere. Berglund har full anledning til å nekte deltagelse på konsert for de som ikke har hatt nok oppmøte.

Plikter og rettigheter for hver av partene

Berglund forplikter seg til å forberede øvelser og repertoar spesielt tilpasset hver enkelt kunde. Kunden velger selv hva tiden som er kjøpt, skal brukes til, men Berglund har et overordnet ansvar for å velge ut og anbefale metoder tilpasset kundens mål og interesser.

Kunden må selv kjøpe/printe eller finne/kopiere og ta vare på notene fra time til time. I noen tilfeller kan Berglund sende ut noter på mail, dette er en inkludert tjeneste. Noter i PDF, på iPad eller papir må tas med på hver time.

Enhver kunde som bruker timeavtalene sine på sang, har rett til å få mulighet til å opptre på konsert. Det skal være minst én konsertmulighet hvert semester. Det er derimot ingen plikt å opptre om man ikke ønsker det.

Det er ingen øvingskrav for å være kunde hos Stemmespesialisten. Det garanteres heller ikke for ønsket resultatoppnåelse på en bestemt tid.

Opptak og deling

Kunden har anledning til å ta opp sangtimen på mp3-opptaker, iPhone eller tilsvarende, til hjelp for øving på egen hånd. Opptaksutstyr må kunden besørge selv.

Kunden har IKKE mulighet til å dele opptak av undervisning fra egen eller andres time. Alle opptak er kun for personlig bruk. Blir det oppdaget at opptak fra timer deles via internett eller ikke-klienters multimedia-maskiner, vil strafferettslige tiltak vurderes.