Stemmen har mange mulige uttrykk. Utforsk dem! FINN UT MER! Kroppen snakker. Lær å lytte. FINN UT MER! Det starter med tanken. Finn fokus. FINN UT MER!

Ønsker du å få mer ut av stemmen din? Vår visjon er å gi sangere, skuespillere og talere opplevelsen av full frihet i sitt kunstneriske uttrykk.

Du er en kunstner.

Enten du synger eller snakker foran folk, spiller du en rolle i det øyeblikket alle ser og hører på deg. Du skal representere mer enn bare deg selv: Du skal også bære budskapet du vil formidle.

Enten du er profesjonell sanger, skuespiller eller foredragsholder – eller du er korsanger, driver med amatørteater eller jobber som lærer og skal høres gjennom en hel skoledag – er det rom for å utvikle formidlingen. Til syvende og sist handler det om hvordan du blir oppfattet og hvilken bærekraft du kan gi sangen, skuespillet eller talen din.

Du formidler konstant, gjennom både kropp og stemme. Gi begge deler de beste forutsetninger, og se hvordan et tydeligere kunstnerisk uttrykk tar form.

Stemmen er et instrument som tar tid, kunnskap og kjærlighet å bygge. Her står alle verktøy til din disposisjon, enten du bygger, videreutvikler eller vedlikeholder din unike stemme.

Tanke – kropp – lyd

Å uttrykke seg vokalt er å kontinuerlig bli kjent med seg selv. Det involverer tre aspekter av deg som har gjensidig påvirkning på hverandre og det kunstneriske resultatet. Tanken styrer forestillingen om det vi vil uttrykke, ved å sende signaler til kroppen som produserer lyden. Derfor er det ikke tilfeldig at Stemmespesialisten tilbyr innfallsvinkler til både stemme, kropp og psyke.

Metodene og teknikkene har opphav fra både høyere utdanning innen musikk og ulike kurs og sertifiseringer, men de stemmer i høy grad overens. Det er fullt mulig å kombinere timer innen alle retningene: Alle er kompatible og har stor overføringsverdi fra én til de andre.

Du velger selv hvilke tilbud du er interessert i når du booker, og har også full frihet til å velge bort aspekter du ikke ønsker fokus på.

 

Hva ligger i kjerneverdiene “viten, visdom og varme”?

Hos Stemmespesialisten skal du finne omfattende fagkunnskap – altså viten – innen alt som relaterer til sang og stemmebruk. Det innebærer blant annet vokalmusikalske tradisjoner, vokal formidling, prestasjonsmestring, stemmefysiologi, generell anatomi og kroppsmestring for sangere.

Denne kunnskapen må formidles med visdom, som innebærer å se hele mennesket og vurdere hva hver enkelt kunde har bruk for – og har mulighet til å ta i bruk – der du er i øyeblikket.

Når du kommer til Stemmespesialisten, skal du alltid bli møtt med varme, slik at din opplevelse av å synge eller motta behandling er preget av dialog, trygghet og forståelse.