Stemmespesialisten.no drives av Maria Berglund, som jobber som utøvende sanger og sangpedagog med interesse for kroppslig og mental prestasjonsforbedring. 

Berglund har 17 års erfaring, inkludert vikariater ved alle skoleslag som underviser sang. Likevel trives hun best som privatpedagog, med nok tid og frihet til å jobbe mot elevenes egne mål, heller enn å oppfylle en studieplan.

Under kan du lese om de fem ulike metodene Berglund benytter i sin praksis. Metodene kan nok ha ulikt opphav, men de stemmer i stor grad overens når det gjelder anatomisk grunnsyn og kunstnerisk forming. Det er fullt mulig å kombinere timer innen alle retningene – alle er kompatible med hverandre, og har stor overføringsverdi fra én til de andre.

Målet er at du som elev skal få så gode verktøy at du kan analysere din egen sang og på sikt bli din egen vokalcoach.

En sangtime hos Berglund vil i stor grad være styrt av deg som elev. Dine ønsker, musikalske preferanser og behov for kroppslig veiledning står i sentrum. Sammen legger dere en plan for timene du har kjøpt, og du kan velge fra gang til gang om tiden skal brukes til klassisk sang eller Estill, Timani-veiledning eller massasje. Normalt vil en time bestå av en kombinasjon av flere elementer.

Når du kjøper timer hos Stemmespesialisten.no, er det inkludert gratis konsertdeltagelse – minimum én gang i semesteret. Du velger selv om du ønsker å delta, og får påminning på mail om påmeldingsfrist. Denne tjenesten tilbys nettopp fordi mange drømmer om å synge for publikum, og det oppmuntres til å gripe sjansen hver gang!

danske-metode

Om du har klassisk grunntrening, vet du at klassisk sang krever mye – musikalitet, språkkunnskap, formidlingsevne, for å nevne noe. For de fleste er likevel det tekniske grunnlaget alfa og omega. Å opparbeide en sunn stemme som kan utføre alt man vil uttrykke – uten å bli sliten eller måtte kompromisse i lydkvalitet – koster tid, øvelse og god veiledning. Dybdekunnskap om instrumentet kombinert med erfaring med ulike problemstillinger, kan være forskjellen på suksess og skuffelse.

Berglund har studert klassisk sang og opera på høgskolenivå i ni år, og har erfaring fra alle typer klassiske konserter, sjangerformer og musikkhistoriske epoker. De siste fire år har hun brukt mye tid på kurs og privattimer med Susanna Eken, Anne-Margrethe Dahl og Randi Stene – alle med tilknytning til Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Den Kongelige Danske Opera. De tre underviser med det samme mål for øye: Å gi en individuelt tilpasset opptrening av elevens iboende potensiale, med tanke på å utvikle hele sangeren så vel som stemmen. Berglunds undervisning er sterkt influert av denne tenkningen.

Som elev i klassisk sang vil du få spesialtilpassede øvelser, med grundig forklaring på hvordan – og hvorfor – du skal bruke dem. I tillegg vil du selvsagt arbeide med repertoar. Du vil lære å synge effektivt på randregisteret med balansert trykk i stemmeleppene, og full kontroll over pust og frasering. Fra dette utgangspunktet vil du kunne variere sangen til å uttrykke alle dynamiske, musikalske og emosjonelle impulser som du måtte ønske.

prestasjonsmestring

Timani er en tilnærming til sang- og instrumentalutøving, som gir en større bevissthet på de fysiske og mentale prosessene som foregår – både under øving og konsertering. Du lærer å analysere hvordan kroppen din bruker muskler, skjelett og bindevev sammen med nervesystemet, og får øvelser som bygger opp fysikken din. Dette gjør at du raskt forbedrer kraft og koordinasjon, og opplever at du synger med forbedret klang, timing og frasering.

Timani er et unikt og helhetlig syn på det som foregår i musiseringen. Øvelsene er designet for å «vekke opp» fysisk erfaring og hukommelse, slik at man kan ta i bruk større deler av kroppens potensiale når man spiller eller synger. Du vil merke økt stabilitet og kontroll, og kjenne på kraft og energi fra aktive deler av kroppen, samt nødvendig avspenning i muskler som helst ikke skal arbeide når du synger/spiller.

Timani kan hjelpe deg å forebygge skader og sykemeldinger forårsaket av feil muskelbruk, som ellers er høyst vanlig for musikere å gå igjennom i løpet av en karriere. Timani er ikke en behandling for skader som allerede har oppstått, men øvelsene kan i noen tilfeller hjelpe på symptomene.

Målet med Timani er å oppnå en kroppsbeherskelse som gir mulighet til å uttrykke sitt fulle musikalske potensiale, uten unødvendige fysiske begrensninger.

Berglund er sertifisert Level 1 Timanilærer, og starter Level 2 i desember 2016. Les mer om Timani på www.timani.no.

estill-2

EVT er en metode for stemmebruk som tillater deg å synge hvilken sjanger eller stil du vil, uansett kulturelle eller estetiske idealer. Det betyr at du selv får definere hvordan sangen din skal låte – så lenge du tar stemmehelse med i regnestykket.

EVT er basert på seksti år med forskning på hva som kan skade stemmen, og du lærer effektive måter å ivareta ditt eget instrument mens du utforsker hvilke vokale uttrykk du vil bruke.

Vi deler EVT inn i tre grunnelementer:

Håndverket – der du lærer å kontrollere de ulike strukturene i stemmen. Hver struktur bidrar til lydkvalitet og følelsen av å synge. Når du kontrollerer brusker, ligamenter og muskler får du ubegrensede muligheter for å endre eller opprettholde lydkvalitet, uten å slite på stemmen.

Kunstnerisk forming – krever kunnskap og demonstrasjon av de stilistiske elementene i en sjanger. Her jobber du med parametre som timing, dynamikk, registerbytte, fraseringsvalg og liknende, som gjør at du kan forme din egen framførelse slik du ser den for deg – basert på viten om sjangertrekk og tradisjoner.

Konsertmagi – herunder ligger den ubeskrivelige opplevelsen av å bli ett med publikum. «Magiske» framføringer tar pusten fra deg og gir deg gåsehud, og både vokalisten og publikum går hjem med gode minner. Men denne magien er sjelden vare. Om du har et solid grunnlag i håndverket og kunstnerisk formidling, øker sjansene dine dramatisk for å komme «i sonen» når du går på scenen.

Berglund ble tildelt Certificate of Figure Proficiency i januar 2016, og er på god vei mot Certified Master Teacher – trolig sommeren 2017. Les mer om EVT på www.estillvoice.com.

stemmemassasje

Stemmemassasje er et begrep som i Norge forbindes med danske Dorthe Kirkebække, som er en av Skandinavias få spesialister i behandling av sangeres unike belastningsskader. I Sverige og Finland er Sirkka-Liisa Perkiö en pionér innen samme felt, med sin ReVoice Röstmassage , som har vokst fram gjennom 30 år med utdanning og behandlingserfaring.

Stemmens muskler gjør ikke arbeidet alene, og massøren har blikk for at problemer med stemmen kan skrive seg fra kroppens helhetlige tilstand. Hun bruker sin erfaring og viten til å behandle pustemuskulatur, bukens støttemuskulatur, kjeve- strupe- hals- nakkeområdet, rygg- og beinmuskler, med spesialtilpassede grep og palpering. Dybdekunnskap om slimhinner, bindevev, bihuler og tensegritet inngår i analysen av hver klient.

Stemmemassasje kan dramatisk endre tekniske problemer, både der og da, og med jevnlige behandlinger over tid. Massasjen gir kroppslig bevissthet, økt sirkulasjon og avspenning, og kan med fordel kombineres med Timani for oppøving av gunstig muskelbruk.

Berglund var og er fast klient hos Kirkebække, og er selv et godt eksempel på at stemmemassasje fungerer på forbedring av stemmehelse og sangteknikk. Hun har logget omkring 2000 massasjetimer i egen undervisningspraksis gjennom 17 år, og er i ferd med å bli stemmemassør selv. Utdanningsforløpet er i startfasen, og inkluderer elementer fra ReVoice Röstmassage, Axelsons Body Work School, Anne Rosing-instituttet og direkte veiledning fra Kirkebække. Du kan lese mer om stemmemassasje her: Kirkebække og Revoice Röstmassage her: ReVoice

timani

Det er ikke bare nybegynnere som kan oppleve såkalt nervøsitet når de står på scenen. Svært mange profesjonelle sangere og musikere har erfaringer med redusert yteevne når det gjelder som mest, og for noen virker prestasjonsangst, eller emosjonelt stress forbundet med konsertering, så vanskelig å takle at de trekker seg.

Denne stressreaksjonen er høyst virkelig, ubehagelig og skadelig for kroppen, og Berglund har dyptgående erfaring med fenomenet. Den gode nyheten er at den kan bearbeides og reduseres betraktelig, gjennom ulike øvelser. Hun bruker teknikker for avspenning, mindfulness og kroppslig kontakt med følelser, i møte med kunder som strever med alle nivåer av ytre og indre prestasjonspress.

Berglund planlegger å bli sertifisert Brainspotting-terapeut innen utgangen av 2017. Gjennom Timani vil hun også legge til behandlingsteknikken Mind Detox i 2018. Begge disse metodene er enkle og smertefrie, både fysisk og psykisk, og kan gi store endringer i opplevelsen av å stå på scenen. Les mer her: Brainspotting og Mind Detox .

Om noe skulle dukke opp som er utenfor hennes kompetanse, har Berglund også kontaktnett til å sende en kunde videre til riktig behandler.

Jeg har opplevd at Maria, gjennom å se hele mennesket med en bevisst sensitivitet, har gitt meg verktøyene jeg trenger til å nå mitt fulle potensial over tid. Som utøvende kunstner i andre områder enn sang, kan jeg bekrefte at Marias teknikker er anvendelige til mer enn bare sang pga hennes helhetlige fokus på kroppen og lyden(e) den produserer.- Solveig, skuespiller
Maria er en av de sjeldne lærere som klarer å ha en åpen dialog med sine elever. Hun er dedikert til meg på et profesjonelt nivå, samtidig som jeg føler at jeg har en venn som bryr seg om min stemme og hvordan jeg har det. - Lidia, mastergradsstudent i Musikkvitenskap, UiO
Maria har forståelse på flere sangteknikker som gjør henne ubegrenset av pedagogiske metoder, og gir en opplevelse av at alle problemer kan løses. Jeg er sikker at jeg kunne ha studert med henne både som begynner, bachelor student eller master i utøvende sang. - Lidia, mastergradsstudent i Musikkvitenskap, UiO