Stemmen har mange mulige uttrykk. Explore them!!! FINN UT MER! Kroppen snakker. Lær å lytte. FINN UT MER! Det starter med tanken. Finn fokus. FINN UT MER!

Mange kan lære deg å synge, men ikke alle kan lære deg å forstå stemmen som instrument. Om du forstår den bedre, kan du også bruke den bedre.

Mange mennesker drømmer om å synge – for seg selv, for familie og venner, eller gjennom en karriere innen musikk.

Noen av dem har aldri gjort noe med denne drømmen, men opplever at den aldri forsvinner helt. Andre har fått hindringer på veien mot målet sitt – i form av stemmeproblemer, prestasjonsangst, livsvalg som endrer prioriteringene, eller skader som gjør at de vegrer seg for å gå videre.

Noen er godt på vei, men merker at de har ufullstendig kunnskap som påvirker ferdighetene. Andre igjen lengter etter å finne sin egen stemme, å sette fri den de egentlig er – innerst inne.

Er det på tide å sjekke om din drøm kan finne en plass i virkelighetens verden? Stemmespesialisten henvender seg til deg som er klar for å jobbe med sang- eller talestemmen din, eventuelt med kroppslige og/eller mentale hindre, for å se hvor mulighetene fører hen.

Stemmespesialisten drives av Maria Berglund, som bruker mange ulike vokale, kroppslige og mentale verktøy til å hjelpe sangere med å mestre sine unike utfordringer. 

Metodene og teknikkene har opphav fra både høyere utdanning og ulike kurs og sertifiseringer, men de stemmer i høy grad overens når det gjelder anatomisk grunnsyn og kunstnerisk forming. Det er fullt mulig å kombinere timer innen alle retningene – alle er kompatible med hverandre, og har stor overføringsverdi fra én til de andre.

En time hos Berglund vil i stor grad være styrt av deg som kunde. Dine ønsker, musikalske preferanser og/eller behov for kroppslig og mental veiledning står i sentrum. Sammen legger dere en plan for timene du har kjøpt, og du kan velge fra gang til gang hva tiden skal brukes til. Du trenger ikke en gang være sanger eller synge: Musikere med andre instrumenter, mennesker som taler offentlig eller har behov for coaching er også velkomne.

Hva ligger i kjerneverdiene “viten, visdom og varme”?

Hos Stemmespesialisten skal du finne omfattende fagkunnskap – altså viten – innen feltene stemmebruk, vokalmusikalske tradisjoner, vokal formidling, prestasjonsmestring, anatomi og kroppsmestring for sangere.

Denne kunnskapen må formidles med visdom, som innebærer å se hele mennesket og vurdere hva hver enkelt kunde har bruk for – og har mulighet til å ta i bruk – der du er i øyeblikket.

Når du kommer til Stemmespesialisten, skal du alltid bli møtt med varme, slik at din opplevelse av å synge eller motta behandling er preget av dialog, trygghet og forståelse.