Personvernerklæring for Stemmespesialisten

Personvernerklæringen handler om hvordan Stemmespesialisten samler inn og behandler personopplysninger. Personopplysningsloven gjelder for behandling av personopplysninger i Norge. Stemmespesialisten behandler personopplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler. Ved Stemmespesialisten er daglig leder behandlingsansvarlig.

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det avgjørende er om opplysningene kan identifisere en konkret person. Personopplysninger om deg som blir registrert og behandlet på Stemmespesialisten er opplysninger som navn og kontaktinformasjon, og blir lagret til du som kunde ber om å få de slettet, eller inntil fem år. Som massasjekunde fyller du ut et helseinformasjonsskjema før første behandling. Dette finnes kun i étt papireksemplar, og det er kun Stemmespesialisten som har adgang på ditt dokument. Sender du utfylt skjema på mail, blir disse slettet fra systemet så snart de er printet ut.

Opplysningene som Stemmespesialisten mottar om deg vil brukes for å administrere vårt forhold til deg og våre forpliktelser i henhold til eventuelle avtaler med deg. Melder du deg på Stemmespesialistens nyhetsbrev, vil vi sende ut spesialtilbud, oppdateringer og nyhetsbrev. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Blir du kunde hos oss ber vi deg registrere navn, adresse, e-post og telefon.

Stemmespesialisten har interne rutiner for hvordan personopplysninger skal behandles, og vi bruker MailChimp og SimplyBook.me for å lagre dine data. Du kan lese deres personvernerklæringer her https://mailchimp.com/legal/privacy/ og her https://simplybook.me/en/policy. Det er viktig for Stemmespesialisten at behandlingen av personopplysninger utgjør et så lite inngrep som mulig for den enkelte registrerte. Stemmespesialisten engasjerer noen ganger andre firmaer til å yte tjenester som seg. Stemmespesialisten vil i slike tilfelle gi disse firmaene de nødvendige opplysninger de trenger for å utføre tjenesten, men slike firmaer vil kun behandle opplysninger på vegne av Stemmespesialisten, og kan ikke benytte opplysningene til andre formål enn det som følger av avtalen med Stemmespesialisten. Opplysningene om deg vil for øvrig ikke utleveres til andre utenfor Stemmespesialisten uten at du har gitt ditt samtykke, eller at Stemmespesialisten er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon. Skulle det oppstå et sikkerhetsbrudd i Stemmespesialistens registre, vil du få beskjed innen en time etter at bruddet er oppdaget.

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg for å kontrollere at de er riktige, fullstendige eller relevante.  Du kan når som helst få dem rettet, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte Stemmespesialisten på maria@stemmespesialisten.no

Informasjon om personvern finner du også på datatilsynet.no.